Regenerácia DPF/FAP filtra

Diagnostikou zistíme závadu (upchatý filter, vadný snímač, nedostatok aditíva) a navrhneme spôsob opravy.
V prípade upchatého filtra, urobíme mechanické čistenie a následne pomocou diagnostiky, vynútenú regeneráciu DPF/FAP filtra.

Regenerácia
Existujú filtre, ktoré sú na jedno použitie a po „naplnení“ popolom sa menia za nové. Iné sú navrhnuté tak, aby spálili nahromadené častice jednak pasívne (pomocou jedného katalyzátora), alebo aktívnymi prostriedkami. K tým patrí napríklad ohrievanie filtra pevných častíc na spaľovaciu teplotu pomocou paliva; naprogramovanie motora na dobu, kedy je filter plný spôsobom, ktorý zvyšuje teplotu výfukových plynov aby vzniklo vyhorenie sadzí; produkcia vysokého množstva Nox, aby sa dosiahla oxidácia nahromadeného popola, prípadne prostredníctvom iných metód. Tento proces je známy ako „regenerácia filtra“.

Čistenie
Čistenie sa tiež považuje za súčasť pravidelnej údržby, a musí byť vykonané opatrne, aby nedošlo k poškodeniu filtra. Porucha vstrekovačov paliva, alebo turbokompresorov má za následok kontamináciu filtra surovou naftou, alebo motorovým olejom; vtedy sa môže vyžadovať prípadné mechanické čistenie.